Bertil Jansson, konstnär

Vem är Bertil?

Jag föddes i Stockholm 1943 och växte upp under skolåren i Linköping. Yrkeslivet startade år 1965 som gymnasieingenjör och avslutades redan i mitten av 70-talet, men då som marknadsekonom. Under mina sista 4½ yrkesverksamma år i Stockholm, studerade jag parallellt med affärskarriären också vid Konstfackskolans lördagsakademi. Min lärare där var konstnären Erik Kinell.

Under 80- och 90-talet gjorde jag många långa studieresor inom och utanför Europa. Detta fick som följd; att jag utvecklade ett omfattande kontaktnät med många duktiga konstnärer, vilka självfallet också kom att bidra till min egna konstnärliga utveckling.

Under 25 år tillhörde jag Athenaeum Kunstkreds i Köpenhamn. Jag hade också egen ateljé i danska Skagen åren 1986 - 96. Min konst har visats och sålts såväl nationellt som internationellt.

Konstvetare har många gånger påpekat; att min bildvärld är min egen och att jag målartekniskt är ovanligt skicklig, samt att min integritet närmast är total. En av mina beundrare på sena 80-talet var konstprofessorn vid Köpenhamns Universitet, svensken Teddy Brunius. Han sa i samband med en av mina utställningar i Köpenhamn: "Detta är den bästa utställning jag sett här i Köpenhamn under de senaste 10 åren. "Och jag svarade honom då: "... och vad har jag för användning av detta?" Brunius svarade: "Ja det du ...?" Detta beskriver väl konstens villkor.

Under åren 2000 - 2013 skapade jag och min 28 år yngre dåvarande hustru Hjortslunds Ateljéer i ett gammalt "kråkslott" i Kisa. Ett arbete som växte till en kulturinstitution. År 2013 tvingades jag lämna ifrån mig alltsammans till X:et, då hon beslutat att utnyttja ett äktenskapsförord från år 2002, som skrevs som en trygghet för henne och vår då 2-årige son och kräva skilsmässa. Aktuella äktenskapsförordet skrevs för att ekonomiskt begränsa mina särkullbarns arvsrätt, ifall jag plötligt skulle dö och var aldrig tänkt att gälla vid en skilsmässa. Detta avtal skrevs alltså i kärlek flera år innan den 30 år äldre "vännen" till min hustru börjat uppvakta henne. Han är sedan dess en del i konstellation kring X-et och Hjortslund och sannolikt också hjärnan bakom "det sluga upplägget" med skilsmässan. Jag tror inte för ett ögonblick min f.d. hustru om något så "lågt". Det gör jag däremot beträffande  min f.d. vän och arbetskolega. Med sina tidigare tre skilsmässor bakom sig, ser jag honom närmast som proffs inom området "fula klipp". Dessa två är f.ö. numera gifta.

De senaste åren har lärt mig mycket om livet, vilket självfallet också skapat tankar i min konst. Jag ser med tacksamhet bakåt och längtar framåt, men lever i nuet. Stockholmsutställningen "Sånger från hjärtat" i augusti 2017, kan ses som ett kvitto på detta. Utställningens  50 verk visade mina egna ocensurerade "dagboksanteckningar" i bild, självupplevda, men nu lämnade för alltid.

 

"Du gamla du fria ..." hänger i Grönlands regeringsbyggnad i Nuuk, inköpt av det grönlänska Hjemmestyret år 1989.